Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Licí těsnění

lici_tesneni_strojZařízení slouží k výrobě těsnění rozvaděčových skříní, těsnění zářivkových těles a podobných výrobků.

 

 

 

 

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRYActive Image

Rozměr licí plochy X/Y/Z : 2500/1500/500mm

Max. rychlost pohybu licí hlavy : 250mm/s
Přesnost pohybu : 0,2mm
Pohyb po stanovené dráze konstantní rychlostí.
Komletně nerezové 30 litrové zásobníky materiálu

 

 PRO VÁŠ STROJ ZAJISTÍME I RENOMOVANÉHO DODAVATELE MATERIÁLU  

Základní dodávka zařízení se skládá z těchto částí

 • Tlakový zásobník materiálu POLYOLU a IZOKYANÁTU
 • Temperační agregát
 • Přesná dávkovací čerpadla materiálu POLYOLU a IZOKYANÁTU
 • Směšovací (míchací) licí hlava
 • Tlakový zásobník proplachovací kapaliny
 • Elektrorozvaděč licího stroje
 • 3D robot pro řízení pohybu směšovací hlavy

Tlakový zásobník materiálu POLYOLU a IZOKYANÁTU

jsou vyrobeny kompletně z nerezového plechu. Každý pojme 30l materiálu. Ve spodní části je výtokový otvor s uzavíracím kohoutem a průtokovým filtrem k zachycení nečistot. Každá nádoba je uzavřena snímatelným víkem a to je zajištěno sklopnými šrouby. Na víku je umístěn pojistný tlakový ventil, manometr pro zobrazení tlaku v zásobníku, kohout pro přívod tlakového vzduchu, kohout pro zrušení tlaku a elektromotor míchadla materiálu. Oba zásobníky jsou vybaveny snímači výšky hladiny.
Nádoba POLYOLU je navíc vybavena kohoutem pro přívod vzduchu do materiálu pro kvalitnější a rychlejší zašlehání vzduchu do materiálu. Toto množství vzduchu je automaticky měřeno a orientačně zobrazováno.
Zásobníky jsou duplikační ( s dvojitým pláštěm ) pro připojení temperačního agregátu.

 

Temperační agregát

je samostatný přístroj, který zajišťuje udržování teploty materiálu v tlakových zásobnících POLYOLU a IZOKYANÁTU na nastavenou hodnotu. Tuto lze nastavit přímo na temperačním agregátu.
Temperační kapalina je ohřívána , nebo ochlazována v temperačním agregátu a průtokem dvojitým pláštěm tlakových zásobníků materiálu temperuje materiál na nastavenou hodnotu a vrací se zpět. Jedná se o uzavřený okruh. Propojení je provedeno hadicemi.

 

 

Přesná dávkovací čerpadla materiálu POLYOLU a IZOKYANÁTU

tesneni_davkovaci_cerpadlo.jpgdodávají po celou dobu lití do směšovací (míchací) licí hlavy rovnoměrné množství obou materiálu v přesném poměru. Toto je nutné pro dosažení nejlepší kvality výrobku. Obě specielní čerpadla jsou poháněna elektromotorem s převodovkou. Otáčky motorů (a úměrně k tomu množství materiálů) jsou řízeny frekvenčními měniči. Výstupní tlak komponent za čerpadly je neustále zobrazován na ukazateli tlaku. V případě překročení nastavitelné horní meze tlaku jsou oba elektromotory čerpadel automaticky vypnuty.

 

 


Směšovací (míchací) licí hlava

hlava.jpg

TESNENI_HLAVA_draw.gif

je opatřena rotačním míchadlem. Tlaky obou materiálů jsou regulovatelné jak při cirkulaci tak i při vlastním lití. Přepínání cirkulace/lití je prováděno pomocí pneumatického válce.Výtoková hubice je pneumaticky uzavíratelná. Čištění hlavy po lití se provádí proplachovacím prostředkem z tlakového zásobníku proplachovací kapaliny a následně tlakovým vzduchem.

 

 

Tlakový zásobník proplachovací kapaliny

je nerezová tlaková nádoba. Slouží k propláchnutí hlavy po ukončení lití. Odstraní se tím materiál a vyčistí se míchadlo směšovací licí hlavy. Na výtoku se zásobníku je umístěn průtokový filtr pro zachycení nečistot.. K plnění je na víku plnící otvor s rychlouzávěrem.

 

 

TesneniPanel.gifElektrorozvaděč licího stroje

obsahuje všechny řídící a ovládací prvky licího stroje. Činnost stroje je řízena programovatelným automatem (PLC) Omron. Tento je propojen s rozvaděčem 3D robota.

 

3D robot pro řízení pohybu směšovací hlavy se skládá

 • vlastní rám 3D stolu na kterém je umístěna lící směšovací hlava. Rám je pevně přimontován k podlaze.
 • rozvaděč 3D robota, kde jsou umístěny drivery servomotorů
 • počítač PC pro zadávání tvaru dráhy ve formátu DXF, zadání startu a konce lití, zadání čísla receptury (dodávané množství v ml/s) a zadání rychlosti pohybu.
 • volitelné výbavy typu stolu pro uchycení výrobků při lití.

3D_ROBOT_draw.jpgLici_tesneni_rozvadeceLici_tesneni_stul

 

Vhodné doplňky ke strojiFoto / Photo
Fotogalerie


PDF
Katalog CZ


PDF
Katalog EN

 


Pronext, a.s. -  J. A. Bati 5263 (Areál Svit - budova 33), Zlín 760 01, Czech Republic  -  Telefon: 577 523 581


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Copyright ©2014