Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Oblouková linka ISO PUR

linkapurisoStroj k nalévání PUR směsi do otevřených forem uložených do oblouku. Výkon 10 - 70 ml/s. Velikost forem Š 400 x H 420 x V 120 mm, pro menší formy je určena Oblouková linka PUR. Počet forem 18 nebo 24. Obsluha stroje ve vnitřní straně oblouku.

 

 

Dvouplášťové beztlakové zásobníky IZOKYANÁTU a POLYOLU

LinkaPURzasobniky

 • objem každé nádoby je 250l, jsou vybaveny míchadly s elektropohonem
 • násypka na víku každého zásobníku je opatřena silikagelovým sušením vzduchu
 • vyhřívání a chlazení pomocí teplosměnné kapaliny a oběhových čerpadel
 • indikace poklesu hladiny teplosměnné kapaliny
 • vyhřívání teplosměnné kapaliny el. topnými tělesy, chlazení externím chladícím agregátem s uzavřeným okruhem
 • průběžná indikace výšky hladin jednotlivých komponent na hlavním panelu a na dotykové LCD obrazovce
 • každý zásobník je vybaven čerpadlem pro plnění zásobníků ze sudů
 • vyhřívané nasávací cesty komponent

 

Dávkování komponent

 • dvě přesná dávkovací zubová čerpadla s cyklopřevodovkami a elektromotory
 • před vstupem do čerpadel jsou komponenty filtrovány, plášť filtru je vyhříván
 • blok vlastních čerpadel je vyhříván
 • snímání tlaku komponent na výtlaku s blokováním chodu čerpadel při překročení max. hodnoty

 

Závěs hlavy

LinkaISOPURzaveshlava.gif

 • na otočném rameni s ručním příčným posuvem mezi stanicemi, uspořádanými do oblouku
 • podélný radiální posuv nad stanicí s formou zajišťuje posuvné vedení v ose ramene
 • výšková korekce pneumatickým balancérem
 • poloha při lití je stabilizována brzdami příčného, případně i podélného posuvu
 • zavěšení na kloubových tyčích umožňuje ruční vedení hlavy při lití
 • poloha hlavy vzhledem k ose stanic je snímána indukčními snímači
 • číslo stanice, ve které se obsluha nachází je zobrazeno na dotykové LCD obrazovce

 

Směšovací hlava

 • je navržena pro vstup dvou PUR komponent, s možností přívodu barevného koncentrátu
 • barvící zařízení "Zásobník barev" lze dokoupit samostatně, viz. doplňkové příslušenství
 • vstup pro proplach rozpouštědlem a profuk
 • míchání obou komponent zajišťuje míchadlo poháněné elektromotorem přes ozubený řemen
 • nastavení přesných otáček míchadla na dotykové LCD obrazovce v ot./min.
 • přívodní a recirkulační tlakové hadice jsou vytápěny
 • míchací komora je opatřena chladícím pláštěm pro vodní chlazení z externího agregátu

 

Proplach míchací hlavy

 • tlakový zásobník o objemu 45l
 • průběžná indikace výšky hladiny na hlavním panelu a na dotykové LCD obrazovce
 • havarijní ovládání proplachu

 

Stanice - Nosič forem

LinkaISOPURotevrenaforma.gif

 • stavebnicová konstrukce nese 18 nebo 24 stanic pro upnutí 2dílných nebo 3dílných forem o max. velikosti Š 400 x H 420 x V 120 mm
 • otevírání a zavírání stanic pomocí pneumatického válce s mechanickým zámkem při zavření
 • plně elektrické ovládání pro každou stanici
 • zavírání je automatické po nalití nebo dvouruční
 • otevírání je automatické nebo ruční
 • lze nastavit náklon stanice v rozmezí ± 30°
 • všechny spodní desky stanic jsou vytápěny
 • nastavitelná regulace vždy pro 6 stanic
 • stejné vytápění i vrchních desek stanic nutno objednat již při objednávce stroje
Hlavní elektrorozváděčLinkaISOPURstitek2.gif

 • ovládání elektromotorů plnění zásobníků, míchadel, temperačních čerpadel a dávkovacích čerpadel
 • nastavení a regulace teploty vyhřívaných hadic, teplosměnného média, dávkovacích čerpadel a filtrů
 • zobrazení teploty komponent v zásobnících POLYOLU a IZOKYANÁTU
 • nastavení a regulace teploty stanic, společné vždy po šesti stanicích
 • blokování chodu při odchylce skutečné teploty od nastavené
 • zobrazení výšky hladiny POLYOLU, IZOKYANÁTU a PROPLACHU
 • blokování chodu při nedostatku některé z komponent nebo proplachu
 • přepínač "udržovací provoz" pro úsporu energie při odstavení výroby
 • zobrazení tlaku POLYOLU a IZOKYANÁTU za dávkovacím čerpadlem
 • automatické vypnutí dávkovacích čerpadel při překročení max. tlaku
 • dotyková barevná LCD obrazovka

 

Dotyková barevná LCD obrazovka

LinkaPURstitek1.gif

 • nastavení požadovaného průtokového množství směsi z hlavy v ml/s
 • nastavení požadovaného objemového poměru IZOKYANÁTU ku 100% POLYOLU
 • nastavení přesných otáček míchadla hlavy pro lití a zvlášť pro proplach v ot./min.
 • nastavení dávek pro každou stanici jednotlivě v ml
 • ze zadané dávky a průtokového množství je zobrazen automaticky vypočítaný čas
 • nastavení času a dne v týdnu pro automatické zapnutí ohřevu forem (předehřátí před zahájením výroby)
 • počítadla cyklů lití, proplachu, provozních hodin, počtu výrobků
 • nastavení výrobní šarže pro pravidelné upozornění na počet vyrobených výrobků
 • nastavení časů cyklování chodu míchadel komponent v zásobnících a čerpadel teplosměnné kapaliny
 • hlášení "NUTNOST PROPLACHU" pokud materiál zůstane v hlavě bez proplachu déle než je nastaveno
 • možnost zabránění změn důležitých technologických parametrů pomocí hesla
 • provozní hlášení (pokles a minimum hladin, pokles tlakového vzduchu, teplota mimo pracovní rozsah....)
 • poruchová hlášení (porucha jističe,výpadek fáze, chyba tlačítek...)

 

Ovládací skříňka u hlavy

LinkaISOPURpanel.gif

 • zapnutí / vypnutí elektromotoru míchadla hlavy
 • ovládání brzd vozíku a ramene
 • ovládání odstřiku, lítí, proplachu a profuku
 • zapnutí / vypnutí přívodu barevného koncentrátu 1 a 2
 • dotyková jednobarevná LCD obrazovka pro nastavení a sledování stavu stroje
 • funkce tlačítka "START" v rukojeti hlavy se automaticky mění podle pozice hlavy

 

 

 

 

Technické parametry

Počet stanic 18 24
Délka (mm) 9500 9900
Šířka (mm) 6500 6500
Výška (mm) 2200 2200
Hmotnost (kg) 7860 8110
Množství výrobků za směnu 800 - 1200 1600 - 2000
Zavírání staniček Automatické po naplnění / ručně
Posuv mezi staničkami Ruční
Posuv nad formou Automatický
Příkon (kW) 25 (29 s vrchním topením stanic) 20 (37 s vrchním topením stanic)
El. napětí 3 ~ 400V / 50Hz
Tlakový vzduch 0,7 MPa
Dodací lhůta (měsíce) 4

Změna technických parametrů vyhrazena 

 

 

LinkaISOPURvykres.gif

Vhodné doplňky ke strojiFoto / Photo
Fotogalerie

Katalog / Catalogue
Katalog CZ


Katalog / Catalogue
Katalog EN
Pronext, a.s. -  J. A. Bati 5263 (Areál Svit - budova 33), Zlín 760 01, Czech Republic  -  Telefon: 577 523 581


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Copyright ©2014