Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Zalévací PUR

Zalevaci_OREZ.jpgStroj je vhodný k ručnímu zalévání elektronických součástek a dílů.

 

Popis

Tuhý rám je opatřený pojezdovými koly a stavěcími šrouby. Slouží k uložení zásobníků PUR komponent, dávkovacích čerpadel s pohonem, stolové pracovní plochy a ramene směšovací hlavy.

Zalevaci_zas_a_cerpadla.jpgNerezové beztlakové zásobníky PUR komponent

 • objem každé nádoby je 25 l , Max. vnitřní přetlak a podtlak je 0,3 bar
 • výtok komponenty ve dně nádoby je opatřen kohoutem, na který navazuje sítový filtr
 • doplňování zásobníků po sejmutí víka nalitím z přepravních nádob
 • výška hladiny není snímána, ale je počítána dle spotřeby a znázorněna na LCD obrazovce
 • zásobník POLYOLU je vybaven míchadlem s elektropohonem
 • možnost odvzdušnění POLYOLU pomocí vývěvy
 • obě komponenty jsou v zásobnících opatřeny ochrannou atmosférou (sušený vzduch, volitelně i dusík)
 • sušení tlakového vzduchu membránovým sušičem (volitelně i vymrazovací)

Dávkování komponent

 • dvě přesná dávkovací zubová čerpadla s cyklopřevodovkami a elektromotory
 • před vstupem do čerpadel jsou komponenty filtrovány
 • snímání tlaku komponent na výtlaku s blokováním chodu čerpadel při překročení max. nastavené hodnoty

 

Zalevaci_rameno.jpgPracovní stůl k uložení a manipulaci s výrobkem při lití

 • rozměr 1100 x 600 mm, výška 800 mm s hladkým povrchem a lineárním vedením
 • pod pracovní plochou je nádoba k zachycení odstřiku a proplachu s výstupem pro odsáváníRameno směšovací hlavy

 • je otočně uložené na sloupu s možností mechanické aretace
 • rozsah otáčení ± 45º
 • rameno lze v otočném uložení horizontálně posouvat a el. ovládanou brzdou zajistit
 • rozsah horizontálního posuvu je 420mm
 • hlava je na rameni uchycena pomocí pneumatického balanceru, který umožňuje s ní svisle pohybovat
 • rozsah svislého pohybu balanceru je 250mm

 

 

Zalevaci_hlava.jpgHlava

 • nízkotlaká, recirkulační, s uzávěrem výtokové hubice
 • vstup pro proplach kapalinou a profuk
 • smíchání obou komponent zajišťuje míchadlo poháněné elektromotorem
 • nastavení otáček míchadla na dotykové LCD obrazovce v ot./min.

 


Zalevaci_proplach_zas.jpgProplach míchací hlavy

 • nerezový tlakový zásobník poplachové kapaliny o objemu 45l
 • průběžná indikace výšky hladiny na hlavním panelu
 • proplach a profuk pomocí elektromagnetických ventilů (+ havarijní ruční ovládání)

 


Hlavní elektrorozvaděč

Zalevaci_elektrorozvadec.jpg

 • samostatně stojící, se strojem propojen kabely s konektory
 • ovládání elektromotorů míchadla, vývěvy a dávkovacích čerpadel
 • zapnutí / vypnutí elektromotoru míchadla hlavy
 • ovládání brzdy
 • ovládání odstřiku, lítí, proplachu a profuku
 • zobrazení výšky hladiny proplachovací kapaliny
 • blokování chodu při nedostatku proplachovací kapaliny
 • zobrazení tlaku POLYOLU a IZOKYANÁTU za dávkovacím čerpadlem
 • PLC řízení a barevná dotyková LCD obrazovka pro nastavení, ovládání a sledování stavu stroje

 

 

Zalevaci_panel.jpgDotyková barevná LCD obrazovka

 • nastavení požadovaného průtokového množství směsi z hlavy v [ml/s]
 • nastavení požadovaného objemového poměru IZOKYANÁTU ku 100% POLYOLU
 • nastavení přesných otáček míchadla hlavy pro lití a zvlášť pro první odstřik [ot/min]
 • nastavení dávek pro první odstřik, další odstřiky, lití a kalibraci [ml]
 • z každé zadané dávky a průtokového množství je automaticky vypočítán a zobrazen čas lití v 0,01s.
 • počítadla cyklů lití, proplachu, provozních hodin, spotřeby komponent počtu výrobků
 • nastavení výrobní šarže pro pravidelné upozornění na počet vyrobených výrobků
 • nastavení časů cyklování chodu míchadla a vývěvy v zásobníku POLYOLU
 • hlášení "NUTNOST MYTÍ" pokud materiál zůstane v hlavě bez proplachu déle než je nastaveno
 • možnost zabránění změn důležitých technologických parametrů pomocí hesla
 • provozní hlášení (pokles a minimum hladin, pokles tlakového vzduchu....)
 • poruchová hlášení (porucha jističe, chyba tlačítek...) 
 • nastavení ovládání lití nebo brzdy i pro nožní pedál a tlačítka v rukojeti hlavy
 • elektronické seřízení tlaku IZOKYANÁTU a POLYOLU před vstupem do směšovací hlavy

 


 

Technická data

Objem zásobníku PUR komponent

2 x 25 l

Teplota komponent

dle teploty okolí

Dávkovací čerpadla

Polyol

standardně 6 cm3/ot. jiné po domluvě

Izokyanát

standardně 1,8 cm3/ot. jiné po domluvě
Průtokové množství nastavitelné
mezní hodnota je závislá na nastaveném poměru
standardně 1 ÷ 4 ml/s
Max. výstupní tlak PUR komponent 20 bar
Objem zásobníku proplachu 45 l
Tlakový vzduch 0,6 - 0,8 MPa
Spotřeba vzduchu 100 l / min.
El. napájení 3 x 400 V, 50 Hz

Max. el. příkon

1,2 kW
Prostředí Základní

Rozměry pracovního stolu

1100 x 600 mm
Hmotnost 550 kg

Výška stroje

1920 mm

Rozměry:

Zalevaci_pudorys.gif


 

Vhodné doplňky ke strojiFoto / Photo
Fotogalerie


Katalog / Catalogue
Katalog CZ


Katalog / Catalogue
Katalog EN


Pronext, a.s. -  J. A. Bati 5263 (Areál Svit - budova 33), Zlín 760 01, Czech Republic  -  Telefon: 577 523 581


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Copyright ©2014