Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Zalévací filtrů

Filtry_CelkPohled.jpgStroj je určen k fixaci filtrů v pouzdře zalitím PUR směsí za rotace.

 

Tuhý rám je opatřený pojezdovými koly a stavěcími šrouby. Slouží k uložení zásobníků PUR komponent, dávkovacích čerpadel s pohonem, pneumatické pojezdové dráhy se směšovací hlavou a pohyblivého ramene s ovládacím rozváděčem. K němu je postaven rotační karusel.

 

Nerezové tlakové zásobníky PUR komponent

jsou vyrobeny kompletně z nerezového plechu. Každý pojme 30l materiálu. Ve spodní části je výtokový otvor s uzavíracím kohoutem a průtokovým filtrem k zachycení nečistot. Každá nádoba je uzavřena snímatelným víkem a to je zajištěno sklopnými šrouby. Na víku je umístěn pojistný tlakový ventil, manometr pro zobrazení tlaku v zásobníku, kohout pro přívod tlakového vzduchu, kohout pro zrušení tlaku a elektromotor míchadla materiálu. Oba zásobníky jsou vybaveny snímači výšky hladiny. Zásobníky jsou duplikační ( s dvojitým pláštěm ) pro připojení temperačního agregátu.

Filtry_Karusel.jpgDávkování komponent

 • dvě přesná dávkovací zubová čerpadla s cyklo převodovkami a elektromotory
 • před vstupem do čerpadel jsou komponenty filtrovány
 • snímání tlaku komponent na výtlaku s blokováním chodu čerpadel při překročení max. nastaveného tlaku

Rameno směšovací hlavy

 • je pevné s pneumatickým podélným posuvem hlavy
 • prostor pohybu hlavy je zakryt ručně přesuvným krytem
 • 4 polohy hlavy: servisní, mytí - odstřik, lití A, lití B
 • pracovní polohy se nastavují polohou bezkontaktních spínačů

Filtry_hlava.jpg

Hlava

 • nízkotlaká, recirkulační, s uzávěrem výtokové hubice
 • vstup pro proplach kapalinou a profuk
 • smíchání obou komponent zajišťuje míchadlo poháněné elektromotorem
 • nastavení otáček míchadla na dotykové LCD obrazovce v ot./min.
 • je vybavena optickým snímačem, který nedovolí nalít do prázdné formy

Proplach míchací hlavy

 • nerezový tlakový zásobník poplachové kapaliny o objemu 45l
 • průběžná indikace výšky hladiny na hlavním panelu
 • proplach a profuk pomocí elektromagnetických ventilů (+ havarijní ruční ovládání)

Filtry_Panel.jpgOvládací panel

 • ovládání elektromotorů míchadel, dávkovacích čerpadel
 • zapnutí / vypnutí elektromotoru míchadla hlavy
 • ovládání odstřiku, lítí, proplachu a profuku
 • ovládání rotace filtrů a posunu karuselu
 • ovládání automatického a manuálního provozu
 • LCD obrazovka pro nastavení, ovládání a sledování stavu stroje

Dotyková barevná LCD obrazovka

 • nastavení požadovaného průtokového množství směsi z hlavy v [ml/s]
 • nastavení požadovaného objemového poměru IZOKYANÁTU ku POLYOLU [%]
 • nastavení přesných otáček míchadla hlavy pro lití a zvlášť pro první odstřik [ot/min]
 • nastavení dávek pro první odstřik, další odstřiky, lití a kalibraci [ml]
 • z každé zadané dávky a průtokového množství je automaticky vypočítán čas lití v 0,01s.
 • počítadla cyklů lití, proplachu, provozních hodin, spotřeby komponent, počtu výrobků
 • nastavení výrobní šarže pro pravidelné upozornění na počet vyrobených výrobků
 • nastavení polohy lití, rychlosti rotace filtrů
 • nastavení rychlosti a časů cyklování chodu míchadel POLYOLU a IZOKYANÁTU
 • hlášení "NUTNOST MYTÍ" pokud materiál zůstane v hlavě bez proplachu déle než je nastaveno
 • možnost zabránění změn důležitých technologických parametrů pomocí hesla
 • provozní hlášení (pokles a minimum hladin, pokles tlakového vzduchu....)
 • poruchová hlášení (porucha jističe, chyba tlačítek...)
 • zobrazení výšky hladin materiálů a proplachovací kapaliny
 • zobrazení tlaku POLYOLU a IZOKYANÁTU za dávkovacím čerpadlem
 • elektronické seřízení tlaku IZOKYANÁTU a POLYOLU před vstupem do směšovací hlavy

 

Technická data

Objem zásobníku PUR komponent

2 x 30 l

Teplota komponent

Dávkovací čerpadla

Polyol

standardně 6 cm3/ot. jiné po domluvě

Izokyanát

standardně 1,8 cm3/ot. jiné po domluvě
Průtokové množství nastavitelné
mezní hodnota je závislá na nastaveném poměru
standardně 1 ÷ 4 ml/s
Max. výstupní tlak PUR komponent 20 bar
Objem zásobníku proplachu 45 l
Tlakový vzduch 0,6 - 0,8 MPa
Spotřeba vzduchu 100 l / min.
El. napájení

3 x 400 V, 50 Hz

Max. el. příkon

30 A
Prostředí Základní
Počet rotačních forem 60 (2 řady x 30)
Hmotnost cca. 1100 kg

Výška stroje

1920 mm

Rozměry:

Filtry_CAD.jpg 

 


 

Vhodné doplňky ke strojiFoto / Photo
Fotogalerie


Katalog / Catalogue
Katalog CZ


Katalog / Catalogue
Katalog EN


Pronext, a.s. -  J. A. Bati 5263 (Areál Svit - budova 33), Zlín 760 01, Czech Republic  -  Telefon: 577 523 581


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Copyright ©2014