Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Oblouková linka PUR

ObloukovaLinkaPURStroj k nalévání PUR směsi do otevřených forem. Výkon 10 - 70 ml/s. Velikost forem Š 240 x H 420 x V 230. Obsluha stroje na venkovní straně oblouku. Pro větší formy je určena Oblouková linka ISO PUR .

 

 

Dvouplášťové beztlakové zásobníky IZOKYANÁTU a POLYOLU

 • objem každé nádoby je 250l, jsou vybaveny míchadly s elektropohonem
 • násypka na víku každého zásobníku je opatřena silikagelovým sušením vzduchu
 • vyhřívání a chlazení pomocí teplosměnné kapaliny a oběhových čerpadel
 • indikace poklesu hladiny teplosměnné kapaliny
 • vyhřívání teplosměnné kapaliny el. topnými tělesy, chlazení chladícím agregátem s uzavřeným okruhem
 • průběžná indikace výšky hladin jednotlivých komponent na hlavním panelu a na dotykové LCD obrazovce
 • každý zásobník je vybaven čerpadlem pro plnění zásobníků ze sudů
 • vyhřívané nasávací cesty komponent

 

Dávkování komponent

LinkaPURzasobniky.gif

 • dvě přesná dávkovací zubová čerpadla s cyklo převodovkami a elektromotory
 • před vstupem do čerpadel jsou komponenty filtrovány, plášť filtru je vyhříván
 • blok vlastních čerpadel je vyhříván
 • snímání tlaku komponent na výtlaku s blokováním chodu čerpadel při překročení max. hodnoty

 

Závěs hlavy

 • směšovací hlava je na vozíku, který je podélně posuvný po rameni
 • podélný posuv nad stanicí je automatický pneumatickým válcem
 • podélný posuv vozíku s hlavou nad formou je automatický
 • rameno je příčně posuvné po obloukovém rámu nosiče forem ručně
 • po startu lití START tlačítkem na vozíku hlavy je poloha při lití automaticky stabilizována brzdou příčného posuvu
 • poloha hlavy vzhledem k ose stanic je snímána indukčními snímači
 • číslo stanice, ve které se obsluha nachází je zobrazeno na dotykové LCD obrazovce

 

PURhlavaV

Směšovací hlava

 • je navržena pro vstup dvou PUR komponent, s možností přívodu barevného koncentrátu
 • barvící zařízení "Zásobník barev" lze dokoupit samostatně, viz. doplňkové příslušenství
 • vstup pro proplach rozpouštědlem a profuk
 • míchání obou komponent zajišťuje míchadlo poháněné elektromotorem přes ozubený řemen
 • nastavení přesných otáček míchadla na dotykové LCD obrazovce v ot./min.
 • přívodní a recirkulační tlakové hadice jsou vytápěny
 • míchací komora je opatřena chladícím pláštěm pro vodní chlazení z externího agregátu

Proplach míchací hlavy

 • tlakový zásobník o objemu 45l
 • průběžná indikace výšky hladiny na hlavním panelu a na dotykové LCD obrazovce
 • havarijní ovládání proplachu

PURnaklonV.GIF

Stanice - nosič forem

 • stavebnicová konstrukce nese 6, 12, 18 nebo 24 stanic
 • stanice pro upnutí 2dílných nebo 3dílných forem o max. velikosti Š 240 x H 420 x V 230 mm
 • otevírání a zavírání stanic pomocí pneumatického válce s mechanickým zámkem při zavření - plně elektrické ovládání pro každou stanici
 • zavírání je automatické po nalití nebo dvouruční - otevírání je automatické nebo ruční
 • lze nastavit náklon stanice v rozmezí ± 10°
 • všechny spodní desky stanic jsou vytápěny - nastavitelná regulace vždy pro 6 stanic
 • vytápění i vrchních desek stanic není možné

Hlavní elektrorozváděč

LinkaPURstitek1.gif

 • ovládání elektromotorů plnění zásobníků, míchadel, temperačních čerpadel a dávkovacích čerpadel
 • nastavení a regulace teploty vyhřívaných hadic, teplosměnného média, dávkovacích čerpadel a filtrů
 • zobrazení teploty komponent v zásobnících POLYOLU a IZOKYANÁTU
 • nastavení a regulace teploty stanic, společné vždy po šesti stanicích
 • blokování chodu při odchylce skutečné teploty od nastavené
 • zobrazení výšky hladiny POLYOLU, IZOKYANÁTU a PROPLACHU
 • blokování chodu při nedostatku některé z komponent nebo proplachu
 • přepínač "udržovací provoz" pro úsporu energie při odstavení výroby
 • zobrazení tlaku POLYOLU a IZOKYANÁTU za dávkovacím čerpadlem
 • automatické vypnutí dávkovacích čerpadel při překročení max. tlaku
 • dotyková barevná LCD obrazovka

Dotyková barevná LCD obrazovka

LinkaPURstitek2.gif

 • nastavení požadovaného průtokového množství směsi z hlavy v ml/s
 • nastavení požadovaného objemového poměru IZOKYANÁTU ku 100% POLYOLU
 • nastavení přesných otáček míchadla hlavy pro lití a zvlášť pro proplach v ot./min.
 • nastavení dávek pro každou stanici jednotlivě v ml
 • ze zadané dávky a průtokového množství je zobrazen automaticky vypočítaný čas
 • nastavení času a dne v týdnu pro automatické zapnutí ohřevu forem (předehřátí před zahájením výroby)
 • počítadla cyklů lití, proplachu, provozních hodin, počtu výrobků
 • nastavení výrobní šarže pro pravidelné upozornění na počet vyrobených výrobků
 • nastavení časů cyklování chodu míchadel komponent v zásobnících a čerpadel teplosměnné kapaliny
 • hlášení "NUTNOST PROPLACHU" pokud materiál zůstane v hlavě bez proplachu déle než je nastaveno
 • možnost zabránění změn důležitých technologických parametrů pomocí hesla
 • provozní hlášení (pokles a minimum hladin, pokles tlakového vzduchu, teplota mimo pracovní rozsah....)
 • poruchová hlášení (porucha jističe,výpadek fáze, chyba tlačítek...)

Ovládací skříňka u hlavy

LinkaPURpanel.gif

 • zapnutí / vypnutí elektromotoru míchadla hlavy
 • ovládání brzd vozíku a ramene
 • ovládání odstřiku, lítí, proplachu a profuku
 • zapnutí / vypnutí přívodu barevného koncentrátu 1 a 2
 • dotyková jednobarevná LCD obrazovka pro nastavení a sledování stavu stroje
 • funkce tlačítka "START" v rukojeti hlavy se automaticky mění podle pozice hlavy

 

 

 

 

Technické parametry

Počet stanic 6 12 18 24
Délka (mm) 4900 4500 5200 6100
Šířka (mm) 4000 4300 4400 5400
Výška (mm) 2400 2200 2100 2200
Hmotnost (kg) 7600 7610 7860 8110
Množství výrobků za směnu 300 - 400 600 - 1000 800 - 1200 1600 - 2000
Zavírání staniček Automatické po naplnění / ručně
Posuv mezi staničkami Ruční
Posuv nad formou Automatický
Příkon (kW) 17 18 19 20
El. napětí 3 ~ 400V / 50Hz
Tlakový vzduch 0,7 MPa
Dodací lhůta (měsíce) 5

Změna technických parametrů vyhrazena

 

 

Vhodné doplňky ke stroji
Foto / Photo
Fotogalerie


Katalog / Catalogue

Katalog CZ


Katalog / Catalogue
Katalog EN
Pronext, a.s. -  J. A. Bati 5263 (Areál Svit - budova 33), Zlín 760 01, Czech Republic  -  Telefon: 577 523 581


Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Copyright ©2014