Pronext, a.s.

J. A. Bati 5263, 76001 Zlín, CZ

Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Kašírovací

kasirovaciStroj se používá ke kašírování, to znamená k přilepení textilních, koženkových nebo usňových materiálů ke skeletu dílců, např. vnitřních výplní automobilových dveří.Rozměry stroje

šířka 1650 mm
délka 2500 mm
výška 3500 mm

Výška stolu formy od podlahy

950 mm

Zdvih formy

480 mm

Maximální rozměr formy

šířka 560 mm
délka 1000 mm
výška 300 mm

Pohon: pneumatický, tlak 0,5MPa, vzdušník o objemu 50 l
Řízení: elektronické (programovatelný automat a dotyková obrazovka)
Lisovací síla: 20106N při tlaku 0,5MPA
Výměna forem: dle provedení P1, možnost použití forem z provedení P1 na provedení P2

infra.jpgNahřívání

Horní sekce se skládá ze sedmi dlouhých a čtyř krátkých infrazářičů. Všechny infrazářiče jsou výškově i úhlově nastavitelné. Výškové stavění 60 mm, úhlové neomezené. Celkem 6 sekcí infrazářičů samostatně regulovatelných a vypínatelných. (Viz. obrázek: sekce infrazářičů jsou označeny stejnou barvou)
Krátký infrazářič: délka 500 mm, výkon 2260 W
Dlouhý infrazářič: délka 700 mm, výkon 3180 W
Dolní sekce nahřívání je identické s horní. Celkový instalovaný výkon: 62,6 kW

Osvětlení: pomocí dvou halogenů z boku stroje.

Přisávání dílce v horní části formy: Pomocí 4 přísavek a čtyř injektorů s filtry. Přísavky nejsou součástí stroje. Ovládání nožním pedálem.

Odsávání výparů: Připravená odsávací hubice pro spodní polovinu formy. Vlastní odsavač není součástí stroje.


Chlazení: Provedení propojení stroje s oběma polovinami formy a chladícím agregátem. Chladící agregát není součástí stroje.


Technický popis stroje

Stroj je pneumatický, skříňové konstrukce. Řízení je elektronické pomocí programovatelného automatu a dotykové monochromatické obrazovky. Stroj se skládá ze stolu pro spodní část formy, který je pro rychlejší výměnu formy vybaven výsuvnými koly. Dále je stroj vybaven lisovací hlavou, na které je uchycena horní část formy. Pneumatické pohonná válce mají zdvih maximálně 600 mm. Nahřívací posuvná komora má v sobě zabudováno celkem 22 krátkovlnných zářičů se zlatým reflektorem. Polovina nahřívá horní část formy a polovina její spodní část. Celková nahřívaná plocha je o rozměru 1240x650 mm. Posuv komory je 700 mm a umožňuje nahřátí formy a po odjetí do výchozí polohy, zalisování horní a dolní části formy. Stroj je také vybaven zařízením pro ochlazování horní i spodní části. Chladící zařízení udržuje formu v nastavené teplotě. Rozmezí nastavení +10°C až 40°C. V horní části formy jsou nainstalovány podtlakové přísavky, které slouží k přidržování skeletu výrobku během kašírování. Ve spodní části formy je možno použít podtlaku pro přisání lepeného materiálu k vnitřnímu povrchu formy.

Postup při výměně forem

Před výměnou je nutno rozpojit hadice přívodu chladící vody. K tomu jsou určeny rychlospojky na každé formě. Každá forma má svůj manipulační vozík. S vozíkem najedeme z boku ke stolu stroje. Obě formy, jak na vozíku tak na stroji, uvolníme otočením rychloupínače. Pak vysuneme formu na stroj směrem vzhůru otočením excentrických hřídelí. Tím vysuneme současně i posuvná kola pod formou. Formu přemístíme na prázdný vozík. Novou formu z vozíku přesuneme na stůl stroje tak, aby otvory ve formě odpovídaly umístění rychloupínačů. Pak formu otočením excentrických hřídelí spustíme na stůl stroje a pootočením rychloupínačů zajistíme ve správné poloze.

Postup uchycení horní poloviny formy

Po správném ustavení formy na stůl stroje sjedeme lisovací hlavou na formu a uchytíme tuto pomocí čtyř šroubů na lisovací hlavu. Lisovací hlavou odjedeme do horní úvratě a stroje je připraven k práci.


Práce na stroji

Zapneme stroj hlavním vypínačem ve dveřích hlavního el. rozvaděče. Přívod vzduchu do stroje zapneme ventilem VV, umístěným na hlavním přívodu za vzduchovým filtrem stroje. V tomto místě nalezneme také tlakoměr, na kterém nastavíme redukčním ventilem tlak 0,4 MPa. Nožním pedálem zapneme funkci přísavek v horní části formy. Do horní části formy vložíme skelet a ten se podtlakem v přísavkách uchytí do této části formy. Pak vložíme nalepovaný díl do spodní části formy a stlačíme tlačítko start, umístěné na ovládacím table na pevném rameni v levé části stroje.

Další funkce proběhnou zcela automaticky


1) Přijede nahřívací komora mezi rozevřenou formu a zapnou se krátkovlnné zářiče. Tím se nahřejí obě části formy. Po uplynutí nastavené doby se zářiče vypnou a nahřívací komora zajede do stroje.

2) Po zajetí nahřívací komory začne sjíždět lisovací hlava s horní částí formy se skeletem výrobku. Po dosednutí na dolní část formy začíná nastavený čas lisování a současně se vypíná podtlak v přísavkách v horní části formy.

3) Po uplynutí času lisování se horní část formy zvedne do své základní polohy a hotový výrobek se vyjme ze stroje.foto.gif
Fotogalerie